Hacettepe Üniversitesi
Hizmetler
SNTG Hizmet Bedelleri

X-ışınları toz kırınımı çekimi 250 TL/örnek

TGA ölçümü 200 TL/örnek

Magnetik alana bağlı Magnetizasyon ölçümü (Oda Sıcaklığı)* 750 TL/örnek

Magnetik alana bağlı Magnetizasyon ölçümü (Düşük Sıcaklıklarda 1,9-300 K)*
1000 TL/örnek

Sıcaklığa bağlı Magnetizasyon ölçümü (sabit magnetik alan altında) 1000 TL/örnek

Isı kapasitesi ölçümü 1300 TL/örnek

Volumetrik hidrojen kinematiği ölçümü 500 TL/saat

Helyum Kaçak Dedektörü ** 1500 TL/gün


* En yüksek magnetik alan şiddeti ± 9T

** Ankara il sınırlarında geçerlidir.

 

Analiz bedelleri KDV hariç verilmiştir.

Analiz bedelleri Devlet Üniveristeleri ve Kuruşları için geçerlidir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlar için fiyatlar %25 daha fazladır.

Diğer özel analizleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

 


SNTG Laboratuvar'da yapılması istenen test ve analizler için:

  1. Her başvuruda, Analiz Başvuru Formu ve Analiz Bilgi Formu doldurularak SNTG ye iletilmelidir.
  2. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra örnekler analize kabul edilir.
  3. Örneklerin ağzı kapalı cam veya plastik kaplar içinde, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmış olması gerekmektedir. Örnek kaplarının üzerinde örnekle ilgili bilgileri içeren etiket olmalıdır. Örnekler her cihaz için ayrı ayrı ve tanımlanan miktarlarda olmalıdır.
  4. Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması ve örneklerin belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir.
  5. Analizi biten örnekler en geç iki hafta içinde geri alınmalıdır. Geri alınmayan örnekler imha edilecektir.
  6. Cihazın ve örneğin koşullarına uygun olarak, test/ölçüm/analiz esnasında uzmanla birlikte çalışılabilir.

 

İletişim

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
SNTG Laboratuvarı, Beytepe, Ankara, 06800

Tel: (0312)297 61 47 Faks: (0312)299 20 37

e-posta: sntg@hacettepe.edu.tr
www.sntg.hacettepe.edu.tr