Hacettepe Üniversitesi
Araştırma

Devam etmekte olan çalışmalarımız;
 

  • Fotovoltaik Ge-ZnO nanokompozit ince filmlerin hazırlanması ve fiziksel özelliklerinin araştırılması.

  • Asal gaz yoğunlaştırması tekniği ile hazırlanan Fe/FeO, Ni/NiO ve Co/CoO göbek/kabuk yapıdaki nanoparçacıklarda exchange bias olgusunun parçacık büyüklüğüne bağlı değişiminin incelenmesi.

  • Magnetron sputtering yöntemi ile hazırlananan Co/ZnO seyreltik magnetik yarıiletken (Diluted Magnetic Semiconductor) incefilmlerin magnetik ve yarıiletkenlik özelliklerinin Co katkılama miktarına bağlı değişiminin incelenmesi.

  • Asal gaz yoğunlaştırması tekniği ile hazırlanan Ag, Cu nanoparçacıklarla elde edilen nanoakışkanlarda ısıl iletkenlik artışının ve viskosite değişiminin nanoparçacık büyüklüğüne ve miktarına bağımlılığının incelenmesi.

  • Islak öğütme yöntemi ile metal ferritlerin hazırlanması, magnetik ve mikrodalga soğurma özelliklerinin incelenmesi.

  • Yığın ve ince film formdaki üstüniletken (YBCO ve MgB2) malzemelerin sentezlenmesi ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi.

  • Mekanik öğütme yöntemi ile hidrit nanomalzemelerin hazırlanması ve hidrojen depolama özelliklerinin incelenmesi.

  • Magnetik FePt nanoparçacıklarının kimyasal yöntemle sentezlenmesi ve karakterizasyonu.

  • Yüzey-aktif madde destekli mekanik öğütme yöntemi ile magnetik nanoparçacıkların sentezlenmesi.